MH-resultat
Masithela’s Red Kovu

 

1

2

3

4

5

1a KONTAKT
Hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller
biteforsøk

Unnviker kontakt.
Rygger og drar
seg unna

Aksepterer
kontakt, helt
uengasjert, men
drar seg ikke
unna

Tar kontakt selv
eller når fører
tar kontakt.
Balansert

Intensiv
kontaktatferd
mot testleder.
Kan hoppe og
bjeffe

1b KONTAKT
Samarbeide

Følger ikke med
tross gjentatte
lokkeforsøk

Følger med
motvillig. Strever
mot fører eller
trekker mot annen
retning

Følger med hele
veien. Ikke engasjert i testleder.

Følger med villig.
Engasjerer seg

Følger med
villig. Viser
intensiv
interesse
mot testleder,
hopper og
bjeffer


1c KONTAKT
Håndtering

Avviser, knurrer
og/eller bite forsøk

Unnviker, drar seg
unna tar evt.
kontakt med fører

Aksepterer,
nøytral

Aksepterer,
svarer med
kontaktatferd

Aksepterer.
Intensiv
kontaktatferd
mot testleder

2a LEK
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
viser interesse

Leker. starter
langsomt, men
blir aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig
aktivt - starter
veldig raskt

2b LEK
Griping

Griper ikke

Griper ikke, men
snuser på
gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Griper direkte
med hele
munnen

Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden

2c LEK
Drakamp

Biter ikke

Biter forsiktig,
slipper, holder,
men drar ikke
i mot

Biter – drar i mot
– slipper – tar
nytt tak

Griper direkte
med hele
munnen, drar i
mot til testleder
slipper

Griper direkte
med hele
munnen,
rykker, drar i
mot til
testleder
slipper

3a JAKT
Forfølgelse

Starter ikke

Starter men
avbryter

Starter eller løper
langsomt. Kan
øke farten,
avslutter

Starter med høy
fart – målrettet
Bremser ned ved
byttet

Starter
direkte, stor
fart. Løper
forbi byttet.
Kan snu

3b JAKT
Griping

Overser byttet/
springer ikke frem

Griper ikke, men
snuser på
gjenstanden

Griper noe
tvilende, eller
med
tidsforsinkelse

Griper direkte
Slipper

Griper direkte,
Beholder
byttet i 3
sekunder

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/
uinteressert/
inaktiv

Er oppmerksom og
rolig – står, sitter
eller ligger

Er oppmerksom
og i hovedsak
rolig.
Enkelte
aktivitetsøkninger

Er oppmerksom,
men noe urolig.
Vandrer rundt og
snuser

Er urolig.
Veksler hurtig
mellom
aktiviteter

5a AVSTANDSLEK
Interesse

Engasjeres ikke av
fig. Uinteressert

Kontroll. Avbrudd
kan forekomme

Interessert.
Følger fig. uten
avbrudd

Interessert. Vil
starte. Enkelte
startforsøk

Veldig
interessert.
Gjentatte
startforsøk

5b AVSTANDSLEK
Trussel/aggresjon

Ingen bjeff eller
knurring

Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første del

Enkelte bjeff
og/eller knurring
under momentets
første og andre
del

Viser
trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets
første del

Viser
trusselatferd.
Bjeffer og
knurrer under
momentets
første og
andre del

5c AVSTANDSLEK
Nysgjerrighet

Går ikke frem til
fig. i tide

Går frem når fig.
snakker eller leker
med gjenstanden

Går frem når fig.
gir seg til kjenne

Går fram til fig.
med lav
kroppsholdning
og/eller
tidsforsinkelse

Går fram
direkte til fig.
uten hjelp

5d AVSTANDSLEK
Lekelyst

Viser ingen
interesse

Leker ikke, men
viser interesse

Leker, griper
forsiktig. Slipper,
drar ikke i mot

Griper direkte.
Kan slippe og ta
igjen.
Drar i mot

Griper direkte
med
hele munnen.
Drar i mot.
Slipper ikke

5e AVSTANDSLEK
Samarbeide

Viser ingen
interesse

Blir aktiv, men
avbryter

Er aktiv med fig.
når denne er
aktiv

Er aktiv med fig.
Interesse også
mot passiv
figurant

Oppfordrer
passiv fig. til
fortsatt lek

6a OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør
unnamanøver
uten å vende
seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer
enn 5 meter

6b OVERRASKELSE
Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser
trusselatferd
over lengre tid

Viser
trusselatferd
og noen angrep

Viser
trusselatferd
og angrep. Kan
avslutte med
bitt

6c OVERRASKELSE
Nysgjerrighet

Går frem når fører
legger ned
kjeledressen/går
ikke frem

Går frem når fører
setter seg på huk
og prater med
kjeledressen/roper
på hunden

Går fram til
kjeledressen når
føreren står ved
siden av

Går fram til
kjeledressen når
føreren har gått
halve distansen

Går fram til
kjeledressen
uten hjelp

6d OVERRASKELSE
Gjenstående
redsel

Ingen
tempoforandring
eller unnamanøver

Liten bue/liten
tempoforandring/
ser bort ved
noen av
passeringene

Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering

Bue eller
tempoforandring
av samme styrke
ved minst to
passeringer

Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer

6e OVERRASKELSE
Gjenstående
interesse

Ingen interesse for
kjeledressen

Stanser lukter/ser
på kjeledressen en
gang

Stanser
lukter/ser på
kjeledressen
minst to ganger

Biter i/leker med
kjeledressen.
Interessen avtar

Biter i/leker
med
kjeledressen
ved to eller
flere
passeringer

7a LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanser kort stopp

Huker seg og
stanser

Gjør unna
manøver uten å
vende seg bort

Flykter høyst 5
meter

Flykter mer
enn 5 meter

7b LYDFØLSOMHET
Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tiden

Går fram når fører
sitter på huk og
prater med
skrammelet, roper
på hunden

Går fram til
skrammelet når
føreren står ved
siden

Går fram til
skrammelet når
føreren har gått
halve distansen

Går fram til
skrammelet
uten hjelp

7c LYDFØLSOMHET
Vedvarende
redsel

Ingen
tempoforandring
eller unna manøver
 

Liten bue/liten
tempoforandring
ser bort ved noen
av passeringene

Bue eller
tempoforandring
ved 1. passering.
Mindre utslag ved
2. passering

Bue eller
tempoforandring
av samme styrke
ved minst
to passeringer

Viser stor
redsel eller
øket redsel
ved samtlige
passeringer

7d LYDFØLSOMHET
Vedvarende
interesse

Ingen interesse for
lydkilden

Stanser/lukter ser
på lydkilden minst
1 gang

Stanser/lukter
ser på lydkilden
minst 2 ganger

Biter i/leker med
lydkilden.
Interessen
avtar

Biter i/leker
med lydkilden
ved 2 eller
flere
passeringer

8a SPØKELSER
Trussel/aggresjon

Viser ingen
trusselatferd

Viser noe
trusselatferd

Viser
trusselatferd
over lengre tid

Viser stor
trusselatferd og
noen angrep

Viser
trusselatferd
og flere angrep

8b SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer

Ser mot
spøkelsene nå
og da

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
spøkelsene.
Lange avbrudd

Kontrollerer/viser
reaksjon mot
begge spøkelsene.
Korte avbrudd

Kontrollerer/
viser reaksjon
mot
spøkelsene
under hele
momentet

8c SPØKELSER
Redsel

Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører

Oppholder seg
hovedsaklig foran
eller ved siden av
fører,
avstandsregulering
 

Oppholder seg
foran eller ved
siden av fører,
pendler mellom
flukt/start
og kontroll

Oppholder seg i
hovedsak bak
fører. Pendler
mellom fluktstart
og kontroll

Flykter lenger
enn båndets
lengde. Kan
søke støtte
hos tilskuerne
eller forlate
stedet

8d SPØKELSER
Nysgjerrighet

Går fram når fører
har tatt av
figurantene
drakta/ikke innen tiden

Går fram når fører
snakker med
figurantene/roper
på hunden

Går fram til
spøkelset når
fører står
ved siden av

Går fram til
spøkelset når
fører har gått
halve avstand

Går fram til
spøkelset uten
hjelp

8e SPØKELSER
Kontakt

Avviser eller
unngår kontakt
forsøk

Aksepterer
kontakt –
helt uengasjert,
men drar seg
ikke unna

Besvarer
kontaktforsøk

Tar selv kontakt
- balansert

Intensiv
kontaktatferd
mot
figuranten,
kan hoppe
og bjeffe

9a LEK 2
Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men
kan vise interesse

Leker – starter
langsomt, men
blir aktiv

Leker aktivt,
starter raskt

Leker veldig
aktivt –
starter veldig
raskt

9b LEK 2
Griping

Griper ikke

Griper ikke
direkte, snuser
først på
gjenstanden

Griper forsiktig,
eller nyper i
gjenstanden

Griper direkte
med hele
munnen

Griper direkte.
Hugger i
gjenstanden

10 SKUDD

Viser ingen
berørthet, rask
kontroll og siden
helt uberørt

Kontroll som
forsvinner etter
første skudd.
Bryter, men
opptar tidligere
aktivitet

Avtagende
reaksjon/retter
interessen mot
skytter/går
tilbake til
aktivitet/passiv

Avbryter
aktivitet.
Fokuserer på
skytter. Kan
ikke gjenoppta
tidligere
aktivitet

Vedvarende
uro etter flere
skudd.
Avbryter eller
tydelige
flukttendenser.
Avstår skudd